Rate
Bhaktapur Brick Factory Ltd GPO: 3866 Bhaktapur Kathmandu 6610190 Bricks Tiles
Average: 4 (1 vote)
Harisiddhi Bricks & Tiles Factory Ltd GPO: 476 Harisiddhi Kathmandu 5521451 Bricks Tiles
Average: 3 (1 vote)
New Bhaktapur Brick Depo Samakhushi Chowk, Near Kwality Cafe, Samakhushi Kathmandu 01 - 4361450 Bricks Tiles
No votes yet
New Changunarayan Chimney Itta Udhyog Subhidhanagar Kathmandu 4484280 Bricks Tiles
No votes yet
Shree Mili Hanuman Fix Itta Udhyog Bhaktapur Kathmandu 6637543 Bricks Tiles
No votes yet
Tri Shakti Itta Bhatta Harisiddhi Kathmandu 5523606 Bricks Tiles
No votes yet
Nava Raj Nirmad Suppliers Sukedhara chowk, Near Sunrise Bank, Sukedhara Kathmandu 01 - 4377226 Bricks Tiles
No votes yet
Suwal Nirman Sewa Basundhara chowk, Near the Namaste Driving Center, Basundhara Kathmandu 01 - 4354517 Bricks Tiles
No votes yet
J. K. Suppliers Samakhushi Kathmandu 4356781 Bricks Tiles
No votes yet
New Siddhi Block & Tile Industries Pvt. Ltd GPO: 5731 Kalimati Kathmandu 4272233 Bricks Tiles
No votes yet

Pages